Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 15

Ouders / verzorgers bedankt !!!:
We willen iedereen bedanken voor de hulp van het afgelopen schooljaar.  Het team stelt dit zeer op prijs!
Vacature groep 1 en groep 8:

De vacatures zijn ingevuld en de ouders en kinderen hebben inmiddels kennis gemaakt met de nieuwe leerkrachten.


Hoofdluiscontrole:

Dinsdag 30 augustus is de hoofdluiscontrole gepland.


Gymnastiek groep 1 en 2:

Wilt u uw kind maandag 29 augustus gymschoenen meegeven voorzien van naam.


Gymnastiek groep 3 t/m 8:

Meester Daniël heeft afgelopen week  te kennen gegeven dat er een wijziging in het gymrooster gaat plaatsvinden. De Poolster heeft dinsdagmiddag  en woensdag les van de combicoach.Slagerij Smit Stadskanaal en drukkerij Publicom Stadskanaal:

We willen slagerij Smit bedanken voor de service en het meedenken van de hapjesschalen tijdens het schoolfeest! De entreekaartjes zijn gesponsord door drukkerij Publicom in Stadskanaal. Nogmaals bedankt !

Verjaardagsfeest 2022:

Woensdag jl.  heeft het verjaardagsfeest plaatsgevonden. We hebben een gezellige dag gehad. We willen iedereen bedanken voor de aandacht die jullie aan ons gegeven hebben op welke wijze dan ook!
Schoolfotograaf:

Inmiddels heeft u de inlogcodes ontvangen. Hieronder leest u een zomeractie van fotografe Jeannet Elting.Groep 8 de deur uitvegen:
Vrijdag 15 juli rond half 12 zaten de kinderen van groep 8 zenuwachtig de laatste minuten af te tellen. Ze beloofden elkaar weer te zien. Een van de kinderen gaf aan,  misschien zien we elkaar weer in FOX. Nou, wie weet. Juf Yvonne kondigde de namen aan en zo werden de groep 8 kinderen de school uitgeveegd. De kinderen van groep 2 t/m 7 stonden in een haag klaar om afscheid van ze te nemen.Zomervakantie:

Vrijdag 15 juli om 12.00 uur is voor iedereen de zomervakantie begonnen. We verwachten de kinderen op maandag 29 augustus terug op school. We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie toe!


Vakantierooster 2022-2023:
Het vakantierooster is vastgesteld door de GMR.


Herfstvakantie

17 oktober t/m 21 oktober 2022


Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023


Voorjaarsvakantie

27 februari t/m 3 maart 2023


Goede vrijdag

7 april 2023


Pasen

10 april 2023


Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2023


Hemelvaart

18 en 19 mei 2023


Pinksteren

29 mei 2023


Zomervakantie

24 juli t/m  1 september 2023 Oud papier:

Zaterdag 10 september wordt het oud papier opgehaald. We hebben het rooster voor september rond! De personen die zich hebben opgegeven worden vanaf maandag 5 september gebeld. We zoeken nog personen voor de reservelijst! Geeft u zich op?


Speelgoedkistcommissie:

Traditiegetrouw vindt in de laatste week de sleuteloverdracht plaats van de commissieleden speelgoedkist. Dit jaar was er veel belangstelling om deze taak voor het hele nieuwe schooljaar te vervullen. Twee leerlingen van groep 7 zijn ingeloot. Zij zijn de nieuwe leden van de speelgoedcommissie voor het nieuwe schooljaar. Zij zorgen dagelijks dat de kist op tijd buiten staat en ook weer binnen komt  en dat de kist netjes blijft.

Groep 8 leerlingen:

30 juli worden de groepen klaargezet in SchouderCom voor het nieuwe schooljaar. De leerlingen van groep 8 worden uit het bestand verwijderd. De ouders /verzorgers van de oude groep 8 ontvangen daarna  geen berichten meer.


Nieuwe ouderraadsleden gezocht:
In november 2023 staat de zakelijke ouderraad gepland. Dit is het moment dat ouderraadsleden worden benoemd. We zijn alvast op zoek naar nieuwe leden die bij  de activiteiten van de school willen helpen, zoals Sinterklaas, avond4daagse, Koningsspelen, etc. Lijkt u dit leuk en heeft u tijd? U kunt zich schriftelijk aanmelden  bij de schoolleider.Formatie schooljaar 2022-2023:

De formatie voor het nieuwe schooljaar is afgerond. Juf Ria wordt voorlopig vervangen door juf Janita. We wensen de nieuwe leerkrachten een fijn schooljaar toe.

Juf Christa en juf Eva gaan de dinsdag om de week werken.  In het nieuwe schooljaar werkt juf Marianne, de onderwijsassistent op maandag en dinsdag en juf Belinda op dinsdag, woensdag en donderdag.


Schoolreizen:
In de eerste week na de zomervakantie worden de bestemmingen van de schoolreizen en de kosten/schoolgelden daarvan bekend gemaakt. De nieuwe wet geeft aan dat kinderen niet uitgesloten mogen worden van activiteiten wanneer er geen schoolgelden zijn betaald. Om niet voor financiële verrassingen te komen staan, willen we voor 1 november graag weten of de gekozen  schoolreizen ook echt kunnen plaatsvinden. Wanneer het schoolreisbudget het toelaat,  kunnen we in december 2022 onze schoolreizen dan definitief reserveren.


Inloop: elke vrijdag voor groep 1 en 2:
Elke vrijdagmorgen heeft u de mogelijkheid om persoonlijk uw kind in de klas te brengen. Juf Gerda opent om 8.15 uur het hek. U heeft dan tot de zoemer van 8.25 uur de gelegenheid om in de klas van uw kind te kijken en een praatje te maken met de leerkracht of samen met uw kind een werkje te bekijken waar hij of zij op dat moment mee bezig is. We willen om 8.30 uur starten met de les.

Tasje nieuw logo OPO Borger-Odoorn:
Alle kinderen hebben inmiddels een tasje ontvangen met het nieuw logo van onze stichting.Nieuw logo o.b.s. De Poolster:
Na de zomervakantie wordt het nieuwe logo bekend gemaakt van onze school.
Belangrijke data:
29 augustus             eerste schooldag

30 augustus             hoofdluiscontrole

14 september           alle kinderen vrij i.v.m. studiedag


In de week van 29 augustus nieuwsbrief 1 uit.