Nieuwsbrief

In verband met het AVG zijn de volledige nieuwsbrieven verplaatst naar het gesloten communicatiesysteem SchOuderCom.

Hieronder treft u uittreksels met informatie van algemene aard.

Nieuwsbrief 14Situatie De Poolster:

Na twee enerverende weken hopen we dat de rust terugkeert op De Poolster met de besmettingen. En dat we rustig het schooljaar kunnen afronden. De burgemeester heeft afgelopen week contact gezocht met de school en heeft belangstelling getoond voor onze situatie. Hij heeft de school veel sterkte toegewenst.

Hopelijk zijn er zaterdag geen positieve uitslagen en kunnen we maandag weer starten.


Protocol maatregelen basisonderwijs niet gewijzigd:

Vorige week is bekend gemaakt dat het kabinet voorlopig vasthoudt aan het huidige protocol van de coronamaatregelen. Het OMT, dat het kabinet adviseert over het coronabeleid,  vindt het nog te vroeg voor de basisscholen om te versoepelen. Het loslaten van de maatregelen zal ertoe leiden dat kinderen met meer kinderen contact hebben en dat volwassenen met meer kinderen contact hebben,  schrijft het OMT in zijn meest recente advies  Dit kan leiden tot groter risico op een coronabesmetting en tot de daaropvolgende  maatregelen zoals een quarantaine.  Het kabinet neemt het advies over. Het is onduidelijk of er voor de zomervakantie versoepelingen komen. Door de situatie van de afgelopen twee weken willen we voorzichtig zijn. Na de zomervakantie hopen we weer leuke activiteiten met de kinderen te kunnen ondernemen.


NPO gelden:

Het ministerie heeft 700 euro per leerling beschikbaar gesteld voor het nieuwe schooljaar. Het team heeft gekeken wat nodig is om het onderwijs te versterken. Het team heeft op  hoofdlijnen  het plan klaar, nadat het plan met de MR is besproken en de MR heeft ingestemd ontvangt u meer informatie.Nieuwe aardrijkskundemethode:

In het nieuwe schooljaar starten de groepen 5 t/m 8 met een nieuwe aardrijkskundemethode. Het team heeft deze week een keuze gemaakt. In de eerstvolgende MR vergadering wordt ons besluit doorgenomen met de MR leden. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over de nieuwe aardrijkskundemethode.  


Nationale rekendag  groep 1 t/m 8:

Het thema is: op rekenreis. De komende twee weken wordt in de groepen gewerkt aan de Nationale Rekendag. In verband met corona hebben we de rekendag verspreid over twee weken. Tijdens de Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En het is ook nog eens heel leuk! Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn.


IEP eindtoets:

In mei hebben 9 kinderen van groep 8 een eindtoets gemaakt en zijn inmiddels de adviezen voor het voortgezet onderwijs besproken met de ouders.

Onze school heeft dit jaar groen gescoord op de eindtoets. De inspectie neemt een gemiddelde van 3 jaar.

Er worden 3 onderdelen getoetst, te weten rekenen, lezen en taalverzorging.  Er zijn 2 meetindicaties (referentieniveaus)  1F en 1S/2F. Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau.

Onze school dient voor 1F 85 % te halen. Dit schooljaar hebben we 96.5 % gehaald. Voor 1 S / 2Fdient de school 39.5% te halen en we hebben dit jaar 43.9 % gehaald.

De kinderen hebben naar verwachting of zelfs boven verwachting gescoord.


Start Cito toetsen:
Komende week worden de Citotoetsen opgestart voor de groepen 3 tot en met 7. Voor groep 6 en 7 tellen de toetsen ook alvast mee in het advies wat de school straks geeft voor het voortgezet onderwijs. Wij maken hierbij gebruik van de plaatsingswijzer. De desbetreffende leerkracht zal dit waar nodig in het oudergesprek toelichten.


Ouder (kind) gesprekken groep 1 t/m 7:

In de week van 28 juni a.s. worden de ouder (kind) gesprekken gehouden. U ontvangt maandag 21 juni de intekenlijst.DHVO / GVO opgave huidige groep 5,6 en 7:
De ouders / verzorgers van de huidige groepen 5 en 6 hebben een mail in SchouderCom ontvangen voor eventuele opgave HVO  (humanistisch vormingsonderwijs) of  GVO (godsdienstonderwijs) in het schooljaar 2021-2022.  Nog niet iedereen heeft gereageerd. De intekenlijst staat tot 16 juni open. Op de een of andere manier waren de kinderen van groep 4 twee weken geleden in SchouderCom  verschoven naar groep 5. De HVO / GVO opgave was niet bedoeld voor de kinderen van groep 4.Boekenruilmarkt:

Donderdag 1 juli kunnen de kinderen boeken meenemen naar school. In de klas kunnen kinderen boeken van elkaar ruilen. Het is leuk om bij elkaar te kijken welke boeken hun klasgenoten lezen en van elkaar te ruilen of je favoriete serie compleet te maken!Schoolreizen:

Schoolreizen kunnen helaas dit jaar niet doorgaan voor de basisscholen. Wanneer u het schoolgeld heeft betaald, blijft het staan voor volgend jaar. Mochten ouders / verzorgers van groep 8 schoolreisgelden hebben betaald, dan wordt dit teruggestort.


Fruitproject:

Tot de zomervakantie wordt er fruit aangeboden op dinsdag en woensdag. Dit wordt bekostigd door de ouderraad.


Formatie:

Onze school heeft  meer formatie gekregen dan verwacht. We kunnen de groepen klein houden. Dit betekent dat er meer leerkrachten op De Poolster gaan werken. Op dit moment zitten we in de laatste fase van het benoemen van nieuwe personeelsleden. In de volgende nieuwsbrief leest u hoe de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar eruit komt te zien. Het formatieplaatje wordt eerst besproken met de MR-leden en zal daarna met u worden gedeeld.


Klassen over:

Dinsdag 6 juli gaan de klassen over. De kinderen maken kennis met de (nieuwe)  leerkracht en het nieuwe lokaal.

Schoolfotograaf:

Maandagochtend  5 juli  (groep 1 t/m 4) en dinsdagochtend 6 juli (groep 5 t/m 8)  komt de schoolfotograaf Jeannet Elting uit Buinerveen bij ons op school. Voor groep 1 t/m 4 worden de foto’s gemaakt op maandagochtend en groep 5 t/m 8 dinsdagochtend. Er wordt een klassenfoto gemaakt en individuele foto’s. Helaas worden op school geen broertje / zusje foto’s gemaakt, maar dit is wel mogelijk  in de fotostudio in Buinerveen. Mocht u graag gebruik willen maken van broertje / zusje-foto, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Jeannet Elting (06- 51958765) voor een afspraak.


De foto’s worden buiten gemaakt.

In verband met de maatregelen van het protocol kunnen we geen hulpouders inschakelen. De hulpouders zorgen voor de begeleiding van broertjes / zusjes en de juiste zithouding tijdens de fotoshoot. We doen ons best om uw kind zo leuk mogelijk te fotograferen.

 


Oproep wie wil muurtjes / palen bijwerken:
De muurtjes en de palen hebben een opfrisbeurt nodig. De tekeningen zien er nog goed uit, maar bepaalde plekken zijn afgesleten. We zijn op zoek naar iemand die de palen en muurtjes wil bijwerken. Mocht je dit leuk vinden, neem even contact op met de schoolleider.
Muzikaal activiteit laatste week “met skippyballen muziek maken”:

In de laatste week voor de zomervakantie gaan de kinderen op donderdag 8 juli genieten van muziek en ervaren wat ritme is. Van de opbrengsten van het oud papier kunnen we een professional inhuren om samen muziek te maken en te genieten van de muziek. De kinderen ervaren op een andere manier ritme. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.  Afscheid groep 8:

Maandag 21 juni a.s. gaat groep 8 naar de groepsaccommodatie  Klonie in Ellertshaar. Voor groep 8 staat deze gehele dag / namiddag in het teken van afscheid groep 8. Er wordt een survivaltocht georganiseerd en tot slot wordt er een BBQ aangeboden.  Er wordt vervanging  geregeld voor groep 7.


Groep 8 de deur uitvegen:
Vrijdag 9 juli om ongeveer 11.40 uur gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 een haag maken bij de noodingang van het grote plein. Juf Yvonne en juf Yvette vegen de kinderen van groep 8 de deur uit.  Na het spektakel gaan de kinderen terug in de klas om afscheid te nemen van elkaar en de tassen te pakken. Om 12.00 uur zijn de kinderen vrij.Verjaardagsfeest:

Op woensdag 7 juli vieren de meester en de juffen hun traditionele verjaardagsfeest.
We maken er samen in de eigen klas een vrolijke dag van. De kinderen krijgen van ons een glaasje ranja en wat kleine traktaties. Graag die dag wel gewoon eten/drinken meegeven. De kinderen mogen verkleed komen (liever niet geschminkt), maar dat is niet verplicht. Het kan zijn dat er via SchouderCom nog voor een individuele groep een extra bericht komt over het feest. We maken er in ieder geval samen een gezellig 
verjaardagsfeest van. U hoeft zich niet verplicht te voelen om speciaal iets te kopen voor de leerkracht. We laten iedereen hier vrij in.

Belangrijke data:

14 juni              OR vergadering o.v.b.

21 juni              gezellige dag  groep 8

21 juni              intekenen ouder (kind) gesprekken groep 1 t/m 7

21 juni              MR vergadering o.v.b.

22 juni             GMR veragdering
24 juni             teamoverleg

Vanaf 28 juni   ouder (kind) gesprekken

1 juli                 boekenruilmarkt


5 juli            schoolfotograaf groep 1 t/m 4

6 juli            schoolfotograaf groep 5 t/m 8

7 juli            verjaardagsfeest
8 juli            muzikaal activiteit

9 juli            groep 8 de deur uitvegen 11.40 uur
9 juli            12.00 uur begin zomervakantie


In de maand juni start van de Cito toetsen roep 3 t/m 7 en Nationale Rekendag


In de week van  28 juni  nieuwsbrief 16 uit.