Nieuwsbrief

In verband met het AVG zijn de volledige nieuwsbrieven verplaatst naar het gesloten communicatiesysteem SchOuderCom.

Hieronder treft u uittreksels met informatie van algemene aard.

Nieuwsbrief 9

Weer naar school:

Deze week zijn de kinderen gestart op school. Kinderen waren blij om elkaar weer te zien en te spreken. Leerkrachten waren ook blij om de kinderen weer te zien.  Elkaar ontmoeten en samen leren blijft belangrijk voor jong en oud.


Maatregelen protocol opening scholen zaterdag 6 februari:

De maartregelen zijn vorig weekend aangescherpt in het protocol. Het is voor onze school haalbaar om de groepen gescheiden te houden, doordat we op twee momenten de ochtend- en middag pauzes hebben ingepland en 5 buitendeuren gebruiken.

Kinderen met een snotneus of verkoudheidsklachten blijven thuis. We begrijpen dat het soms lastig is te beoordelen, maar in overleg met de leerkracht komen we tot een besluit.

We hopen dat er zo snel mogelijk  een versoepeling komt, zodat we ook andere activiteiten kunnen oppakken. Op dit moment is het niet mogelijk om het tutor lezen, hoofdluiscontrole etc. weer op te starten.


Schooldagen groep 1:

De even weken zijn de kleuters van groep 1 op vrijdag vrij en in de oneven week gaan de kinderen 5 dagen naar school.


Gymles meester Stefan buiten:

Meester Stefan kan de gymlessen niet binnen geven, omdat hij te veel in contact is met verschillende groepen / scholen.  Meester Stefan geeft de gymlessen tot nader orde buiten. De gemeente en OPO zijn in overleg wanneer de gymzalen weer open gaan. Alle gymlessen vinden buiten plaats.


Gymnastiek groep 5 en groep 6:

Wanneer de gymzalen  weer open gaan, gaat groep 5 op dinsdag gymmen met meester Stefan en groep 6 op woensdag met meester Henk. Op deze manier krijgen alle groepen vanaf groep 3 les van meester Stefan. Oproep apparaten:

Voor de lessen van digitale geletterdheid zijn we op zoek naar apparaten  uit voorgaande jaren, zoals een discman, cassetterecorder, platenspeler.


Aanstelling kinderraadlid Borger-Odoorn Jaylinn Zwiers:

De kinderen van de bovenbouw konden zich aanmelden voor de kinderraad Borger-Odoorn.

Binnen de kinderraad worden ook een kinderburgemeester en loco-burgemeester benoemd.

Van onze school heeft Jaylinn Zwiers zich aangemeld als kinderraadlid. Binnenkort wordt zij geïnstalleerd in de raad en mag ze meepraten en meedenken over het beleid binnen de gemeente Borger-Odoorn.


Jaylinn heeft ook gesolliciteerd op de functie van kinderburgemeester.

De kinderen van groep 7/8 kunnen stemmen op nog 7 andere kandidaten. Helaas niet op Jaylinn.

De kandidaat met de meeste punten wordt de kinderburgemeester van Borger-Odoorn.

De kinderburgemeester wordt verwacht aanwezig te zijn bij officiële momenten

en natuurlijk krijgt hij of zij een zilveren ambtsketting

speciaal gemaakt door een kunstenaar uit Borger-Odoorn.


Bekijk Jaylinns pitch op de nieuwspagina.